Kinderen Ontwikkeling en gedrag

Foto van Kinderen

Bij Fysiotherapie Koninginneweg worden kinderen eerst gezien door onze master kinderfysiotherapeut Lisanne Wennemers - Maris. De behandeling/begeleiding vindt meestal in de praktijk plaats en kan individueel, maar ook in groepsverband zijn. Onze kinderfysiotherapeut heeft ervaring met verschillende doelgroepen zoals kinderen met gedragsproblematiek, kinderen met stoornissen in het Autistisch Spectrum of kinderen met meervoudige beperkingen.  

De problemen waarmee schoolgaande kinderen in onze praktijk geholpen worden zijn zeer divers:

 • Schrijfproblemen: problemen met het aanleren van de schrijfsporen, een slecht leesbaar handschrift, traag schrijftempo, kramp bij het schrijven;
 • Problemen bij de fijne motoriek: moeite met knippen, vouwen, tekenen en uitvoeren van voorbereidende schrijfoefeningen;
 • Grove motorische ontwikkelingsachterstand: niet kunnen fietsen of zwemmen, moeite hebben met evenwicht handhaven, moeite hebben met een bal vangen, houterig bewegen, angst voor bewegingsvormen;
 • Stoornissen in de prikkelverwerking: motorische onrust, moeite met concentratie, veel struikelen/onhandige motoriek;
 • Problemen met de ruimtelijke oriëntatie: moeite met puzzelen, bouwen, tellen/rekenen.


Daarnaast begeleidt de kinderfysiotherapeut kinderen van alle leeftijden met:

 • Conditieproblemen
 • Houdingsproblematiek: scoliose, slechte houding, overstrekken van gewrichten, tenenlopen
 • Orthopedische klachten: sport gerelateerd, groei gerelateerd, trauma, status na fractuur
 • Spanningsklachten: hoofdpijn
 • Situatie na een trauma: posttraumatische stoornis
 • Concentratieproblemen
 • Faalangst / bewegingsangst
 • Klachten bij kinderziektes en syndromen: bijvoorbeeld hersenbeschadiging/handicap, Erbse parese, spina bifida, longproblemen (astma/inspanningsastma), jeugdreuma (juveniele reumatoïde artritis).

Belangrijk
Sommige problematiek is erg complex, in dat geval zal de kinderfysiotherapeut andere experts inschakelen. Denk bijvoorbeeld aan de sportfysiotherapeut bij sportblessures of de manueel therapeut bij rugklachten of hoofdpijn. 

Vergoeding 
Kinderfysiotherapie wordt vergoed vanuit de basisverzekering. Dus ben je zelf niet aanvullend verzekerd, je kind kan altijd kinderfysiotherapeutische behandeling krijgen. Voor behandeling of onderzoek aan huis is wel een verwijzing van de huisarts/specialist of het consultatiebureau nodig. 

Informatieuitwisseling
Wanneer nodig en met jouw toestemming zal de kinderfysiotherapeut contact opnemen om informatie uit te wisselen met andere betrokkenen, zoals de leerkracht van school, de gymdocent of bijvoorbeeld de zwemdocent.

Neem contact op met Lisanne Maris (l.maris@ftkw.nl) voor een afspraak/informatie of bel 0548-515599