Geriatrie fysiotherapie

Bewegen is leven en buitengewoon belangrijk voor ieder mens. Het bepaalt voor een groot deel in welke mate we onafhankelijk en zelfstandig kunnen (blijven) functioneren. Dat is erg belangrijk bij het ouder worden.

Minimaal 20% van de mensen van boven de 65 jaar ervaart problemen bij het bewegen van verschillende 
gewrichten en een aantal lichaamsfuncties. De oorzaak is een afname van de spierkracht. Bij mensen van boven de 65 jaar neemt deze af tot 75%. Bij mensen van 90 jaar is nog maar 30% van over.

Lichamelijk, verstandelijk, emotioneel

Artrose is een veel voorkomende kwaal, waarbij het gewrichtskraakbeen is aangetast of waarbij gewrichten zelf in meerdere of mindere mate zijn versleten. Andere fysieke gevolgen van het ouder worden kunnen een beroerte, de ziekte van Parkinson of ontkalkingsverschijnselen zijn. Dat kan gepaard gaan met een verminderd evenwicht, waardoor de kans op vallen toeneemt en daarmee de kans onder andere heup- en polsfracturen. Naast de lichamelijke achteruitgang kan, in meerdere of mindere mate, de kwaliteit van leven ook sterk verminderen door verstandelijke en/of emotionele achteruitgang. Het verouderingsproces kan zelfs leiden tot depressies.

Wat wij voor u kunnen betekenen?

Als fysiotherapeuten zijn wij uw specialist in bewegen. We kunnen u direct al helpen door u te begeleiden in het zo goed mogelijk bewegen. Als het gaat om de senioren in onze samenleving staat onze specialist Willy Hebbink u graag bij in advies en begeleiding. Het uiteindelijke doel van de fysiotherapeutische begeleiding is het verlies aan bewegingsmogelijkheden verminderen en het verhoogde risico op afhankelijkheid beperken.