Kinder fysiotherapie

De kinderfysiotherapeut is een master opgeleide fysiotherapeut die gespecialiseerd is in het behandelen van kinderen en jeugdigen van nul tot zestien jaar met een achterstand in hun motorisch functioneren en ook met klachten van het bewegingsapparaat. 

Het kan daarbij gaan om zuigelingen of schoolgaande kinderen met een vertraagde of afwijkende ontwikkeling. Dit kan een gevolg zijn van een aandoening aan zintuigen, organen, het zenuwstelsel, het houdings- en bewegingsapparaat of door een tekort aan motorische ervaring.

Problemen in het bewegend functioneren kunnen een negatieve invloed hebben op het zelfbeeld van het kind.

Herken je dit bij jouw zuigeling?

 • Voorkeurshouding (asymmetrische zuigeling)
 • Motorische ontwikkelingsachterstand
 • Huilbaby
 • Billenschuiver (in plaats van kruipen op knie)
 • Cerebrale parese (spasme en krampachtig bewegen)
 • Spina bifida (open rug)
 • Prematuur: te vroeg geboren
 • Dysmature kind: te laag geboorte gewicht
 • Plexus brachialis laesie t.g.v. de bevalling

Voorbeelden van indicaties bij het jonge kind

 • Motorische ontwikkelingsachterstand
 • Afwijkend looppatroon
 • Mentale retardatie
 • Lage of hoge spierspanning
 • Orthopedische afwijkingen
 • Aangeboren afwijkingen die de motoriek beïnvloeden
 • Ademhalingsproblematiek

Herken je dit bij je zoon of dochter?

 • Motorische ontwikkelingsachterstand
 • DCD (Developmental Coordination Disorder)
 • Mentale retardatie
 • Cerebrale parese
 • Hersenletsel als gevolg van een ongeluk
 • Sensomotorische problemen
 • Schrijfproblemen
 • Houdingsproblemen
 • Ademhalingsproblematiek
 • ADHD en pervasieve ontwikkelingsstoornissen

Vaak geldt hoe eerder het kind behandeld wordt door een kinderfysiotherapeut, hoe geringer de verstoring van de ontwikkeling van het kind is.

Hoe gaan we te werk?

Door middel van onderzoek en wetenschappelijk onderbouwde testen krijgt onze specialist een volledig beeld van het motorisch niveau. De kinderfysiotherapeut bespreekt de bevindingen stelt een behandelplan op samen met de ouders en het kind zelf. Voor een compleet beeld, wordt er vaak informatie ingewonnen bij de leerkracht, kinderarts en andere behandelaars.

De behandeling bestaat hoofdzakelijk uit oefentherapie, waarbij kinderen op speelse wijze en met behulp van kindvriendelijke materialen hun motorische vaardigheden kunnen verbeteren. Bij zuigelingen of peuters vindt de behandeling plaats in de vertrouwde omgeving van het eigen thuis.

Ouders spelen, zeker bij hele jonge kinderen, een belangrijke rol in de ontwikkeling van hun kin. Daarom heeft onze specialist tijdens de behandeling veel contact met hen.

Specialisten dichtbij

De kinderfysiotherapeut is goed in staat om te beoordelen of hijzelf de beste behandeling kan geven. Zo zal hij een kind met een knieblessure, als het nodig is, doorverwijzen naar de sportfysiotherapeut en een kind met incontinentieproblemen naar de bekkenfysiotherapeut.

Verwijzing en vergoeding

De behandeling vindt doorgaans plaats op verwijzing van de consultatiebureau-arts, huisarts of specialist. Ook de kinderfysiotherapeut is, net als de algemeen fysiotherapeut, rechtstreeks toegankelijk. Kinderfysiotherapie is opgenomen in de basisverzekering van het nieuwe zorgstelsel.