Onze Specialisaties - wij helpen u graag!

Foto bij Ontspanning en Haptonomie

Ontspanning en Haptonomie


Waarom ontspanningstherapie?

Het volstaat niet om mensen met spanningsklachten als stress, burn-out en hyperventilatie klachten aan te raden om sport, yoga, zangles of iets anders 'ontspannends' te gaan doen. Er is een gericht oefenprogramma nodig. Alleen dan kan een proces van bewust ontspannen op gang gebracht worden.

Om echt profijt te hebben van andere vormen van ontspanning zijn drie dingen nodig:

 1. Zelfervaren - leren luisteren naar de lichaamssignalen;
 2. Zelfacceptatie - accepteren wie je bent;
 3. Zelfbewustzijn - optimaal inzicht in jouw eigen functioneren.

In de therapie leggen we het accent op het leren herkennen van de spanningsopbouw in het beginstadium en hoe je hier adequaat op kunt reageren.

Aandacht voor ademhaling en spieren

 • Het eigen lichaam leren kennen en voelen;
 • Middenriftraining, inademing naar de buik versterken, verlengen van het uitademen en accent op adempauze;
 • De spierspanning van het bekken en de schoudergordel controleren;
 • Houdingsopbouw: verlengen en ontspannen van de rug;
 • De Nederlandse Hyperventilatie Vragenlijst doorlopen

Ontspanningsoefeningen

Bewust ontspannen kan het functioneren in het dagelijkse leven verbeteren. Teveel spanning belemmert de prestatie. De oefeningen kunnen helpen om de klachten te verminderen en de gezondheid te bevorderen. Ook kan ontspanning eraan bijdragen dat je beter leert omgaan met psychische of somatische klachten en de gevolgen van ziekte.

Ontspannen is een natuurlijk gegeven dat je echter moet leren (her)gebruiken. In het begin worden de oefeningen gegeven in rust, later in meer fysiek belaste situaties. Er wordt gebruikt gemaakt van myofeedbackapparatuur om de spierspanning inzichtelijk te maken.

Gebruikte methodes

 • Methode Jacobson
 • Autogene training volgens Schulz
 • Eutonie volgens Alexander
 • Principes en oefeningen volgens van Dixhoorn

Het eindoel is dat jij beter in staat bent om jouw eigen aandacht te regelen en ervoor te zorgen dat de verhouding tot het lichaam weer reëel wordt. Je kan het beter met jezelf vinden en begrijpt wat er gebeurt.

Wie komen er in aanmerking voor ontspanningstraining?

 • Als je tijdelijk overbelast bent door stress-overspannenheid of een angstgevoel.
 • Als je onvrede over jouw huidige situatie ervaart, je niet lekker in je vel of op de juiste plek zit (gestagneerde ontwikkeling).
 • Als je het moeilijk vindt om een verlies, ziekte of handicap te accepteren.
 • Als je last hebt van lichamelijke klachten van psychosomatische aard. De ziekte kan een signaal zijn dat het evenwicht tussen gevoel en verstand verstoord is.
 • Als je last hebt van spierspanning in je nek en/of rug, buikklachten, hyperventilatie of slaapstoornissen.

Hoe gaan we te werk?

 • Het doel
  o Interne zelfregulatie - Vaststellen van de mate van ‘overspanning’ ten opzichte van de externe stressoren en vaststellen of de vermindering van spanning de klachten doet verminderen.
  o Verhogen van de fysieke en mentale belastbaarheid, waardoor optimaal functioneren weer mogelijk wordt.
  o Uitleg betreffende de aandoening (geruststelling).
 • Indicatiegebied en symptomen
  o Langdurige, onnodige, verhoogde dysfunctionele spanning als gevolg van (een restant van) vroegere periodes van stress en de spanning uit het dagelijkse leven.
  o Musculaire hypertonie en een afwijkend adempatroon.
 • Therapie
  o Adem- en ontspanningstraining.
 • Toelichting
  o De instructies wordt specifiek op jou afgestemd, omdat er in principe voor iedereen een vorm te vinden is om zelf spanning te reguleren.
  o Bij de intake wordt, indien nodig, gebruik gemaakt van de Nederlandse Hyperventilatie Vragenlijst van Roborgh en de ‘Nijmeegse lijst’.

Wat mag je verwachten?

Ademhaling, ademregulatie en ademoefeningen.

 • Instructies die op jouw specifieke situatie worden afgestemd;
 • Responsen observeren en interpreteren;
 • Spanningsvermindering, zowel in rust als bij inspanning;
 • Aandachtsverschuiving van meer actieve naar mindere actieve aandacht;
 • Lichaamsbewustwording door het leren bewust worden en verwoorden van aanwezige spanning;
 • Functioneel ademen;
 • Functioneel bewegen;
 • Blijven toepassen van ontspanningsoefeningen ook in mentaal en fysiek belaste situaties;
 • Probleem verhelderen;
 • Rapportage aan verwijzer wat de therapie heeft betekend voor de klachtenvermindering.
 • Het verhogen van de fysieke belastbaarheid door middel van een actief oefenschema met loop-/fietstraining of een medisch fitness programma.

Naast de adem- en ontspanningstraining is het aanleren van haptonomische vaardigheden ook mogelijk. Dat wil zeggen dat je door het ontwikkelen van gevoel en tastzin, beter om leert gaan met spanning, pijn, verdriet, en stress.

Neem voor meer informatie contact op met onderstaande specialisten!

De volgende specialist helpt u graag: