UMOOOVE

Intelligente beweegzorg

Het ontstaan van UMOOOVE

2022 is het fundament gelegd van UMOOOVE. Met een aantal partijen zijn we een intensief traject ingegaan om met elkaar iets te veranderen in de zorg. Veranderen vanuit eigen intrinsieke motivatie in plaats vanuit angst. Denken in mogelijkheden en niet in beperkingen.

Waar kunnen we elkaar versterken en waarmee kunnen we alvast voorsorteren op de veranderende zorgmarkt.

UMOOOVE ziet toekomst in het ontstotten van de 1e en 2e lijns zorg. Een keten overstijgende samenwerking waar we laagdrempelig en helder met elkaar communiceren, waar we elkaar inspireren en motiveren om de beste zorg aan onze patiënten te geven. Regie op eigen initiatief en zelfstandig ondernemerschap voor alle aangesloten partijen.  

Nu gaat de patiënt eerst naar de huisarts en vervolgens wordt de patiënt in 2e lijn of 1e lijn behandeld, vaak zonder duidelijke onderlinge communicatie. Door UMOOOVE creëren we een situatie waarbij de patiënt terecht komt waar hij of zij op dat moment de beste behandeling krijgt. Hierdoor geen onnodige 2e lijn consulten maar ook snellere doorverwijzing naar de 2e lijn. Hiermee zorg je ervoor dat er onnodige kosten gemaakt worden en dat de huisartsenzorg niet overbelast raakt.

Wat maakt UMOOOVE uniek

In de zorgwereld zijn veel coöperaties/samenwerkingen, maar veelal monodisciplinair. UMOOOVE wil de partner worden in de beweegzorg. Een krachtige partner naar al onze stakeholders, met logische criteria om toe te treden en het borgen van kwaliteit. Een herkenbaar merk waar de arts/ behandelaar en vooral de  patiënt weet dat je in goede handen bent.

Meer info? Umooove Optimale Beweegzorg - Umooove