Huisregels

Huisregels

 

 • Binnen de praktijk houdt iedereen zich aan de algemeen geldende normen en waarden. 
 • De praktijk heeft het recht om personen die aanstootgevend gedrag vertonen te verwijderen uit het pand. 
 • In de praktijk (wachtruimte, behandelkamers en oefenzaal) mag niet worden gerookt. 
 • Als je een jas of andere eigendommen aan de kapstok of in de wachtruimte achterlaat, zorg er dan voor dat er geen waardevolle spullen inzitten. 
 • De praktijk is niet verantwoordelijk of aansprakelijk voor verlies of diefstal van eigendommen uit het pand of buitenterrein (fiets, auto, etc.). 
 • Wil je jouw fiets of auto zodanig parkeren dat anderen daar geen overlast van ondervinden? 
 • Wanneer je al een afspraak hebt, hoef je je niet meer te melden maar kun je in de wachtkamer plaatsnemen. Jouw fysiotherapeut zal je dan op de afgesproken tijd ophalen. 
 • Wanneer je tien minuten ná het verstrijken van de begintijd van de behandeling nog niet door je therapeut gehaald bent, meld je dan a.u.b. bij de administratie. 
 • In geval van calamiteiten dien je de aanwijzingen van de praktijkmedewerkers of de hiertoe bevoegde instanties (politie, brandweer) op te volgen. 
 • De praktijk aanvaart geen enkele aansprakelijkheid voor persoonlijk letsel van cliënten, die zich niet aan de instructies van de fysiotherapeut hebben gehouden. 
 • Als de behandeling ook in de oefenzaal plaatsvindt, draag dan passende kleding en schone (sport)schoenen en neem een eigen handdoek. 
 • Wil je materialen in de oefenzaal na gebruik terugleggen? 
 • Wil je lectuur en speelgoed opruimen wanneer je de wachtruimte verlaat? 
 • Wil je bij gebrek aan zitruimte voorrang geven aan mindervalide personen? 
 • Je wordt door onze fysiotherapeut gevraagd (vrijblijvend) mee te werken aan ons kwaliteitsonderzoek. 
 • Bij verhindering word je verzocht tijdig af te bellen. Wij zijn genoodzaakt om de gereserveerde tijd voor een behandeling, die niet ten minste 24 uur van tevoren is afgezegd, bij je in rekening te brengen. Het tarief hiervoor bedraagt 35,- euro. Bij geen gehoor of buiten de openingstijden (dus ook in het weekend) kun je een bericht inspreken op ons antwoordapparaat of een mail sturen naar praktijk@ftkw.nl. 
 • Fysiotherapie wordt vergoed vanuit de aanvullende verzekering. Het aantal behandelingen dat je vergoed krijgt, is afhankelijk van jouw zorgverzekeringspakket. Mocht dit niet voldoende zijn voor de behandeling dan worden de extra behandelingen rechtstreeks aan je gefactureerd tegen praktijktarief. Je bent zelf verantwoordelijk voor het monitoren van de kosten.  
 • Je dient zelf je polisvoorwaarden na te lezen over de mate van vergoeding. De praktijk heeft contracten met bijna alle zorgverzekeringen. Hierdoor kunnen wij (bij voldoende behandelingen) rechtstreeks declareren bij jouw verzekeraar. 
 • Je krijgt een factuur wanneer:
  * je een restitutiepolis hebt 
  * als achteraf blijkt dat je niet (meer) verzekerd bent voor deze zorg
  * of meer behandelingen hebt gehad dan je verzekering vergoedt.  
 • De kosten van de behandeling van minderjarigen wordt in rekening gebracht aan de wettelijke vertegenwoordigers. 
 • Als je je factuur niet binnen 30 dagen betaald of als de incassomachtiging oninbaar is, dan ben je van rechtswege in verzuim. Fysiotherapie Koninginneweg treft dan incassomaatregelen of belast derden hiermee. Alle met de incasso van de factuurbedragen gemoeide kosten komen voor rekening van de patiënt. 
 • Omdat wij onze kwaliteit willen waarborgen begint een eerste behandeling altijd met een uitgebreide intake en onderzoek. Mocht de tijd het toelaten dan starten we direct met de behandeling en declareren dit ook als zodanig. 
 • Na de behandeling ontvang je een enquête waarin wij je vragen jouw bevindingen omtrent de behandeling anoniem aan ons door te geven. Wij waarderen jouw mening ten zeerste omdat wij ons hiermee steeds kunnen verbeteren. Wij zouden het dan ook erg prettig vinden als je deze enquête zou willen invullen. Tevens ga je er ook mee akkoord dat wij gegevens omtrent de behandeling anoniem aanleveren aan de database Kwaliteit in Beweging. Dit laatste zijn wij als Pluspraktijk verplicht.
 • Daarnaast proberen wij d.m.v. klinimetrie (vragenlijsten) data te verzamelen om jouw progressie meetbaar te maken in jouw patiënten dossier. Wij vragen jouw toestemming om deze data geanonimiseerd te versturen naar het Nivel voor wetenschappelijk onderzoek. Jouw privacy blijft volledig geborgd.