Onze Specialisaties - wij helpen u graag!

Foto bij Duizeligheid

Duizeligheid


Duizelig en nu?

Duizeligheid

Duizeligheid is een veel gehoorde klacht die erg vervelend is en mensen flink kan beperken in hun dagelijkse activiteiten. Sommige vormen van duizeligheid zijn goed te behandelen door de fysiotherapeut.

Er zijn verschillende oorzaken voor het ontstaan van duizeligheid. Voor het behoud van ons evenwicht is het belangrijk dat verschillende systemen dezelfde informatie doorgeven. Het gaat hierbij om:

  • Visus (onze ogen)
  • Vestibulaire orgaan (evenwichtsorgaan)
  • Propriocepsis (het gevoel van hoe we in de ruimte staan en bewegen)

Wanneer een van deze systemen een afwijkend signaal doorgeeft, bijvoorbeeld doordat ons evenwichtsorgaan beschadigd is of onze ogen een afwijkend beeld laten zien, dan worden we duizelig.

Wat kunnen we voor je betekenen?

Mocht de foutieve informatie voortkomen uit een verandering uit het evenwichtsorgaan dan is het mogelijk om hier een oefenprogramma (volgens Epley en Semont) voor op te stellen.

Komt de foutieve informatie vanuit onze propriocepsis, dan is het meestal zinvol om de nek te behandelen. In de nek bevinden zich namelijk receptoren (ontvangers van informatie) die overprikkeld kunnen raken door nekdysfuncties. Vaak gaat deze laatste vorm van duizeligheid dan ook gepaard met nekklachten en/of hoofdpijn.

Ook bij een onduidelijke diagnose kunnen er gerichte oefeningen gegeven worden (vestibulaire habituatie training)

Op basis van de klachten die je ervaart en een zorgvuldig lichamelijk onderzoek kan meestal goed vastgesteld worden wat de oorzaak van het probleem is. De therapie wordt hier dan zo goed mogelijk op aangepast. In de meeste gevallen treedt er al snel een verlichting van de klachten op.

Meer informatie?

Voor meer informatie over duizeligheidsproblematiek kunt u contact opnemen met onderstaande specialist of telefonisch contact via 0548 – 515599.

De volgende specialisten helpen u graag: